Blog

O ataque dos turcos

En 1617 tiveron lugar os feitos máis dramáticos que coñeceu Cangas ao longo da…