Historia: A invasión turca en 1617

En 1617 tiveron lugar os feitos máis dramáticos que coñeceu Cangas ao longo da súa dilatada Historia. Un 4 de decembro, os habitantes da ría de Vigo vían espantados como once navíos corsarios turco-berberiscos fondeaban nas Illas Cíes. Os seus propósitos non podían ser máis sanguinolentos: causar a maior desfeita posible nas posesións da Coroa Española, e practicar a rapiña e a pillaxe.

Antecedentes: derrota en Lepanto

Estes acontecementos teñen a súa orixe na derrota da escuadra turca en Lepanto e no afán de vinganza que despois desenvolvería o sultán de Constantinopla, Ahmed I, logo de que barcos españois escorrentasen e vencesen outros da súa armada nas augas do Mediterráneo.

Con todo, o auxe da piratería berberisca deberase á incorporación nela de corsarios ingleses e holandeses, como John Ward e Zymen Danseker (Simon de Danser), os cales, desde o ano 1600, lles achegan técnicas de navegación e de xenreira contra os católicos españois por mor das guerras de relixión e a construción de naves capaces de afrontar as bravas augas do Atlántico.

A proscrición do corso por Inglaterra en 1603 levarían a moitos anglos, holandeses e incluso franceses a colaborar cos berberiscos norteafricanos, que daquela formaban parte do Imperio otomán. Con esta nova disposición coa axuda estranxeira, o sultán aprestaria cen naves para que atacasen os reinos españois, e estas mesmo chegarían ás costas de Galiza e outros pases do norte de Europa.

Primeiros ataques contra Vigo

Neste contexto bélico, o luns 4 de decembro do ano 1617 fondea nas Illas Cíes unha escuadra de once navíos de piratas turco-berberiscos. Alí permanecerán durante uns días, ata que deciden internarse na ría e atacar Vigo, que aínda carecía de murallas e apenas contaba cunha batería para a defensa do porto, malia que ben cumpriría co seu obxectivo.

Isto motivaría os turcos para tratar de invadila polos areais desde diversos puntos, como a praia de Coia, A Laxe e a praia do Areal, nos que foron rexeitados polas milicias e os paisanos armados. Ao atoparen unha forte defensa nestes lugares, buscarian outras zonas máis febles da costa, como o portiño de Teis, pero o acoso dos veciños e das tropas obrigaríaos a reembarcar outra vez e facer noite na enseada de San Simón.

Descripción da costa desde o Cabo Finisterre a Baiona en 1588 (Royal Museums Greenwich).

Ataque turco en Domaio

O venres día 8, finalmente, deciden poñer rumbo ao Morrazo, na outra beira da ría, que apenas contaba con protección armada, e xa nas primeiras horas do día desembarcan en Domaio. Os capitáns que mandaban as compañías de defensa da zona, Pedro Costas e Pedro Bermúdez, e o alférez Domingo Pérez, acompañados por homes de armas e paisanos, intentarian facerlles fronte, sen outro éxito que unha retirada forzosa que deixaría sete vítimas na praia. Entre eles, e pola posterior relación cos sucesos derivados deste desastre, figuraban Antón Soliña e Pedro Barba, irmán e marido de María Soliña, respectivamente.

Ataque turco en Cangas

Unha vez arrasada e queimada a parroquia de Domaio, os turcos, xa cunha importante carga de cativos e gando nas bodegas, achéganse outra vez a Vigo, onde novamente son rexeitados. Entón poñen proa cara a Cangas e fondean en fronte da vila esa mesma noite. Durante as primeiras horas da mañá do día 9, protexidos por un forte fogo de artillería e provistos de moita fusilería, os turcos desembarcan na vila e áchana totalmente desprotexida.

A primeira vaga de ataque chega en sete lanchas, que poñen pé en terra na praia de Rodeira, e noutras catro embarcacións máis, que o fan pola punta de Balea. Os capitáns e mais o alférez das milicias, coa pouca tropa que tiñan disponible e a pobre axuda dos veciños, tentan facerlle fronte a aquela horda invasora que superaba os mil homes.

Ao pouco, os mortos e os cativos cóntanse por ducias, e o horror da depredación, do asasinato máis vil e do saqueo máis inicuo vólvense indescritibles. A queima do hospital, da colexiata, da igrexa de Darbo e de máis de cento cincuenta casas, entre elas as máis ricas e podentes, ofrecía aos ollos dos numerosos fuxidos, que se agochaban nos montes próximos, un dantesco espectáculo no que se mesturaba a súa impotencia coa atrocidade dos piratas, os cales se cebaban na desprotección de inocentes vítimas e inanes cativos que levaban cara a un destino incerto.

Tras sete días de continua depredación e saqueo da zona, chegando a Coiro, Cela, Vilariño…, os turcos víronse na obriga de reembarcar ao se apercibiren da chegada das, polo que se ve, lentas milicias de Pontevedra. Con todo, na súa saída da ría, sen esquecer o seu obxectivo inicial de espoliar Vigo, aínda intentarían un último desembarco na praia de Samil, onde serían rexeitados definitivamente.

Noticias do ataque en Santiago

O 15 de decembro dese mesmo ano, unha vez coñecido en Santiago o que acontecera, o cabido remítelle un despacho ao bispo auxiliar Fernando que trata sobre os medios para, a través da Orde da Mercé, lograr o rescate dos cativos, cuxa liberación dependía exclusivamente das posibilidades económicas de cada un.

Monxes cristianos pagando un rescate para liberar ós cautivos.

Co gallo de amortecer os danos do desastre e, sobre todo, de prover unha defensa máis axeitada, a Facenda Real adiántalle ao Capitán Xeneral de Galiza, Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, a suma de 30.000 ducados. Estes cartos, que despois serían recadados entre os habitantes de toda Galiza, empregaríanse na construción de seis barcos para enfrontarse aos turcos, que seguían a atacar os nosos portos costeiros (desta tamén se instalaría a famosa batería do mosteiro de Oia). O cabido, por outra banda, doaríalle á Colexiata un terno, un cáliz e vinte ducados para roupa branca. En Darbo reporíase a imaxe da Virxe, e logo procederíase ao seu vestido, e tamén se realizarían diversas obras de reparación da igrexa.

O 19 outubro de 1618, o capitán da compañía de Cangas, Domingo Prego de Montaos, preso aínda xunto con moitos veciños da vila, remite unha carta desde o seu cativerio de Alxer para demandar a súa liberación. Esta alcanzaba a suma de 100 ducados, cantidade que se envía de inmediato. As posibilidades de liberación da maioría dos cativos, máis humildes e con poucos recursos, dependían, como di Lucas Labrada, «da preocupación dos pais por rescatar aos fillos, os maridos ás mulleres e elas aos seus homes e os parentes uns por outros que consumían e vendían canto tiñan e non chegándolles, saían a pedir o que lles faltaba».

E é que as nosas costas, ademais de Cangas, sufrían unha constante sangría humana e de recursos, froito das constantes depredacións e asaltos que os piratas e corsarios de todo tipo exercían, ben apresando os mariñeiros mentres faenaban no mar, ben saíndo a terra tanto de día coma de noite para capturar homes, mulleres e nenos, para matar uns e levar os outros, sendo máis de cincocentos os que cada ano sufrían tal calamidade.

Resultado do ataque

O pobo de Cangas tardou moito tempo en recuperarse daquel desastre. A súa poboación quedou decimada; a súa economía, estragada. Un novo azoute, a fame, cebouse cos máis desfavorecidos, o que se vería agravado polas malas colleitas durante os anos vindeiros. Aqueles terribles sucesos deixaron na memoria colectiva de Cangas fondas cicatrices de dor e de medo, que ao final quedaron inmortalizadas pola tradición oral. É o caso dun famoso poema anónimo da época, que nos di nunha das súas estrofas: 

«…Viñeron os mouros arrenegados,
lá de moi lonxe, lonxe, lonxe.
Todo arrasaron e estaba el
Ala para moi lonxe, lonxe, lonxe,
¡Quen fora galgo,
quen fora paxaro,
quen fora vento! »

Carta do Procurador Xeral

O Procurador Xeral, Gerónimo Núñez emitía unha memoria ó xuíz principal desta xurisdicción, Don Diego Vélez de Guevara co seguinte texto:

Geronimo Nuñez, Procurador general de esta villa de Cangas delante V. m. paresco y digo: que el lunes pasado que se contaron cuatro dias deste presente mes de diciembre e año de mil seiscientos y diez e siete an aportado y dado fondo en las islas de sias que dissen de bayona una esquadra de honze nabes ggruesas de piratas corsarios turcos y moros

continuar lendo…

“…, los cuales de allí se entraron en la ria adentro de esta villa y de Vigo e bocas y el biernes luego siguiente que se encontraron ocho del dho. mes y año salieron en tierra en la feligresia de san Pedro de domayo jurdizion desta villa en donde se les rresistio por los capitanes y gente de la dha. Felegresia y cautibado y muerto siete personas della e de allí se vinieron a surgir y dar fondo el dicho día a la playa e puerto deste dha. villa en donde el sabado siguiente a las siete de la mañana acometieron hasta dha. Villa y saltaron en tierra con lanchas dando el favor para ello las dichas naves con la mucha artillería que han disparado mas de mill moros y turcos mosqueteros armados con coseletes y otros con flechas lanças y alfanges a cuya potencia no se pudo rresistir por la gente de la dha. villa e su tierra que estava en su defensa por ser Puerto maritimo sin muralla artillería fuerte ni defenssa alguna y quemaron y rrobaron la iglesia colegial y hospital de la dicha yglessia y los ornamentos y plata que enella avia la an llevado y asi mesmo an rrobado toda la dicha villa y quemado y destruido las tres partes della y las casas mas prencipales y de la gente mas prencipal y rrica que enella avia y en muerto mas de cien perssonas con muchas heridas y cuchilladas que le en dado y cautivado otras mas de doscientas perssonas hombres y mugeres y niños deste villa que era de las prencipales del rreino de mas de quatro cientos vecinos y muchos dellos perssonas rricas quedo perdida asolada y despoblada y la gente que aquedado tan pobre y necesitada que no les aquedado se vestido que echar sobressi ellos ni sus mugeres y familia ni otra cossa de que valerse en que su magestad aperdido de alacabalas, sissas, sal, servicio hordinarlo, bulas y otros tributos que se le pagan mas de ssetenta mill reales cada un año y para que de ello conste a V. m. pido e suplico mande Recibir ynformación de lo aqui contenido para que su magestad El Rey nuestro señor ssea ynformado de la destruición quema y rruina del dicho pueblo, muertes y cautiberio de los dichos vecinos y sse sirba de amparar la dicha villa y hacelle merced para que se buelba a rrestauar..”

Continuar: Consecuencias do ataque turco: a historia de María Soliña