Categoría Cangas 1617

O ataque dos turcos

En 1617 tiveron lugar os feitos máis dramáticos que coñeceu…